การอ่านใบหน้า

หมวดหมู่ การอ่านใบหน้า
สันปันกุ นัยน์ตา ความหมายทางจิตวิญญาณ
การอ่านใบหน้า
มีข้อมูลมากมายที่กล่าวว่าผู้ที่มีดวงตาซันปังคุได้รับพลังทางจิตวิญญาณ สันปันกุสมีความสามารถในการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตและสามารถมองเห็นอนาคตได้ มีคนถามมาเยอะว่าการมีตาสามด้านสีขาวหมายความว่าอย่างไร สีขาวด้านล่างเรียกว่า Sanpaku โดยชาวญี่ปุ่น ไอริสไม่สัมผัสที่ด้านล่างของเปลือกตาของคุณ และ